1. Thủ thuật số 1:

Cách để chọn nhiều nội dung trên danh sách?

Để có thể chọn được nhiều nội dung trên danh sách, bạn có thể click chọn các tiêu đề nhóm danh sách:

 

Khi bạn click vào tiêu đề trên danh sách, các nội dung nằm trong danh sách tương ứng sẽ được chọn tất cả. Một danh sách có thể có 1 hoặc nhiều nhóm, tùy theo nội dung bạn cần liệt kê, bạn sẽ chọn các nhóm tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể chọn một hoặc nhiều nội dung trên danh sách bằng cách giữ phím Ctrl và chọn các nội dung trên danh sách.

 

Khi bạn muốn bỏ nội dung trên danh sách, hãy click vào dấu (x) trên danh sách để bỏ các nội dung bạn chọn không đúng.

 

Lưu ý: Danh sách không hiển thị dấu (x) đồng nghĩa bạn không thể xóa được nội dung. Trường hợp nếu bắt buộc cần phải xóa, bạn chỉ cần nhấn phím Delete để thực hiện việc đó.

 

Nhóm phát triển Văn phòng điện tử - Diễn đàn Văn phòng điện tử SAWACO