2. Thủ thuật số 2:

Làm nổi bật những lịch công việc quan trọng (Khẩn hoặc ưu tiên).

Hệ thống hỗ trợ cho bạn dấu hiệu về màu sắc những lịch công việc quan trọng như khẩn hoặc ưu tiên để bạn có thể phân biệt với các nội dung lịch công việc bình thường.

Bạn đã biết chưa?....Nếu chưa hãy cùng chúng tôi thực hiện nhé:

Khi tạo một lịch công việc mới, bạn hãy để ý phần bên dưới có mục Mức ưu tiên (xem hình bên dưới):

Hãy tận dụng chức năng này để làm nổi bật những lịch công việc quan trọng mà bạn muốn mọi người chú ý đến. yes

Chức năng này áp dụng cho tất cả các lịch công việc: Lịch cá nhân, lịch Tổng công ty, lịch Đơn vị, lịch Phòng ban, lịch Nghỉ phép và lịch Đăng ký xe.

Sau khi bạn đã chọn mục Mức ưu tiên: Ưu tiên hay Khẩn, khi lịch được phát hành, bạn trở ra trang chủ, bạn sẽ thấy rõ được sự thay đổi về màu sắc phân biệt lịch ưu tiên/khẩn.

Các nội dung khẩn/ưu tiên sẽ được đánh dấu như hình bên trên, nó sẽ chuyển màu liên tục từ dãy màu vàng sang đỏ, bạn có thể tận dụng chức năng này để giúp cho các thành viên thấy được sự quan trọng của lịch công việc cần được quan tâm, chú ý.

Ngoài ra, khi bạn click vào xem nội dung lịch bên trong, hệ thống cũng sẽ tự động phát ra âm thanh cảnh báo lịch quan trọng được ưu tiên/khẩn

 

 

Nhóm phát triển Văn phòng điện tử - Diễn đàn Văn phòng điện tử SAWACO