Thứ tự sắp xếp nội dung lịch:

Mặc định hệ thống sẽ sắp xếp lịch công việc theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên, nếu những nội dung lịch có thời gian trùng nhau, ví dụ:

Như vậy, trong trường hợp này hệ thống sẽ sắp xếp như thế nào?

Thứ tự ưu tiên sắp xếp lịch của hệ thống như sau (Mức độ ưu tiên từ trên xuống dưới):

1. Theo thời gian.

2. Theo thứ tự chỉ định.

3. Theo thời gian cập nhật.

Trong trường hợp, bạn không chỉ định sắp xếp theo thứ tự chỉ định, hệ thống sẽ dựa trên thời gian cập nhật, như hình minh họa trên: các nội dung lịch trùng thời gian và không thực hiện việc chỉ định thứ tự, nội dung Test lịch số 2 được tạo ra sau nên hệ thống sẽ đưa lên trước nội dung Test lịch số 1. Tuy vậy, trong trường hợp giả định người quản lý lịch công việc lại luôn muốn nội dung Test lịch số 1 với thời gian 9h sáng nằm trên nội dung Test lịch số 2, vậy thì ta phải thao tác ra sau? Các bạn phải thực hiện việc sắp xếp thứ tự chỉ định như sau:

Bạn vào phần Sửa lịch công việc (Sửa nhanh)

Ví dụ tôi vào sửa nội dung Test lịch số 1:

 

Bạn kéo xuống bên dưới cùng, có 1 Tab Thông tin mở rộng, bạn click xổ Tab đó ra, trong Tab đó, tại mục Thứ tự sắp xếp, bạn hãy chỉ định đánh số thứ tự là số 1 cho nội dung lịch Test lịch số 1.

Tương tự như vậy, ở phần nội dung Test lịch số 2, bạn cũng vào sửa nội dung và đánh số thứ tự sắp xếp là số 2.

Như vậy, bạn đã thực hiện việc chỉ định thứ tự sắp xếp, kết quả bạn có thể thấy như sau:

 

Nội dung Test lịch số 1 đã được hệ thống đưa lên vị trí đầu tiên. Bạn có thể áp dụng hình thức này trong các trường hợp nội dung lịch có trùng thời gian và bạn muốn nó theo thứ tự mà bạn mong muốn.

Nhóm phát triển Văn phòng điện tử - Diễn đàn Văn phòng điện tử SAWACO