Thứ tự sắp xếp trong phân hệ lịch công việc:

Trong các phân hệ lịch công việc, thứ tự sắp xếp nhân sự của: Người tham gia, Đơn vị/phòng ban tham gia, người chủ bị, đơn vị/phòng ban chuẩn bị được hệ thống ưu tiên theo người dùng sắp xếp

Hình minh họa bên trên, người sắp xếp lịch lựa chọn thứ tự nhân sự/phòng ban được hiển thị, hệ thống sẽ lưu theo thứ tự chỉ định từ người dùng. Các bạn lưu ý rằng, thứ tự sắp xếp tùy thuộc vào ngưới lên lịch lựa chọn, vì vậy, tùy theo tính chất, mức độ quan trọng của lịch công việc, người đăng ký lịch hay tạo nội dung lịch cần phải chú ý việc sắp xếp theo thứ tự.

Ẩn hiển thị thời gian lịch công việc:

Chức năng này cho phép bạn có thể ẩn đi thời gian nội dung lịch công việc mà bạn không xác định hoặc không có chỉ định thời gian cho nội dung lịch công việc đó.

Để thực hiện việc đó, trong phần tạo mới lịch/sửa lịch, bên dưới nội dung thời gian lịch, bạn hãy kích hoạt chức năng Ẩn thời gian.

Như vậy, khi bạn thực hiện chức năng này, bạn chỉ cần quan trọng việc chọn ngày, bạn không cần phải chọn thời gian. Tuy vậy, tôi xin lưu ý với bạn rằng, hệ thống vẫn luôn thực hiện việc sắp xếp nội dung lịch theo thứ tự đã nêu bên trên. Vì vậy tuy thời gian không hiển thị ra bên ngoài nhưng việc lựa chọn thời gian sẽ giúp lịch hiển thị trước hay sau các nội dung khác.

Kết quả hiển thị khi lịch đã phát hành (lưu ý thời gian vẫn hiển thị trong khi chờ duyệt, chỉ khi phát hành lịch thời gian mới ẩn đi):

Nội dung Test ẩn thời gian lịch khi đã phát hành sẽ không còn chỉ định thời gian cụ thể, tuy vậy như đã lưu ý bên trên, bạn thấy nội dung được hệ thống đẩy lên đầu 2 lịch đã tạo trước đó, lý do khi tạo mới, nội dung lịch này được để thời gian là 0h, nếu bạn muốn nó nằm bên dưới 2 nội dung lịch trước đó, thì bạn hãy chọn múi giờ sau 9h (10h chẳng hạn) thì nội dung sẽ được hiển thị bên dưới 2 lịch đã tạo trước.

Nhóm phát triển Văn phòng điện tử - Diễn đàn Văn phòng điện tử SAWACO