Chính sách bảo mật - Điều khoản sử dụng phần mềm

Chào mừng bạn đã đến với Phần mềm Văn Phòng Điện Tử SAWACO!.

Cảm ơn bạn đã sử dụng phần mềm của chúng tôi. Phần mềm được cung cấp bởi Tồng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. (gọi tắt là SAWACO).

Bằng việc sử dụng Phần mềm của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng Phần mềm của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Phần mềm.

Không được sử dụng trái phép Phần mềm của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Phần mềm của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Việc bạn sử dụng Phần mềm của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Phần mềm của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Phần mềm của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Phần mềm của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Phần mềm của chúng tôi.

Tài khoản

Để sử dụng Phần mềm, bạn sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Bạn có quyền sử dụng Phần mềm và các tính năng bên trong mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Phần mềm Văn Phòng Điện Tử SAWACO;

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Phần mềm, tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba;

- Sử dụng Phần mềm để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

- Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Phần mềm, hoặc nội dung Phần mềm;

- Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Phần mềm;

- Sử dụng Phần mềm để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

- Đăng nhập và sử dụng Phần mềm bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin.

- Các hình thức vi phạm khác.

Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung do mình chia sẻ và cung cấp, quan điểm đưa ra thảo luận trên Phần mềm. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định trên mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về sự tổn thất của bạn do những loại bỏ đó.

Xử lý vi phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận này, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

Quyền Truy cập và Thu thập thông tin

- Khi sử dụng Phần mềm, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại khi được sự đồng ý, (2) Lấy vị tri hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Phần mềm lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy, bạn thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

Bạn đồng thời chấp nhận việc nhận tin nhắn từ Phần mềm của chúng tôi.

- Chúng tôi cũng thu thập các thông tin sau của bạn:

+ Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email;

+ Thông tin chung: Các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, phiên bản Phần mềm mà bạn đang sử dụng;

+ Thông tin vị trí của bạn: Dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Phần mềm.

+ Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Phần mềm này.

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV hoặc thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng Phần mềm của chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ Email: webmaster@sawaco.com.vn